ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 119/23 52-232 Wrocław
+ 512 166 699

Our Attorneys (Demo)

Krzysztof Radomski

Adwokat Krzysztof Radomski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką w Jeleniogórsko – Wałbrzyskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożonym z wyróżnieniem egzaminem adwokackim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach na terenie Dolnego Śląska.
Krzysztof Radomski posiada doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności spółek kapitałowych. Świadczył również obsługę prawną na rzecz banków, zdobywając szerokie doświadczenie w zakresie prawa bankowego i gałęzi pokrewnych (prawa czekowego, wekslowego, papierów wartościowych). W latach 2007 – 2011 oraz 2015 – do dziś świadczy pomoc prawną na rzecz największych spółek energetycznych w kraju, swoje zaangażowanie zawodowe dedykując również na rzecz spółek z kapitałem zagranicznym. Partner jest pełnomocnikiem w licznych sprawach procesowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, specjalizując się w zakresie prawa kontraktów i prawa karnego. Specjalista w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek kapitałowych, w którym to zakresie realizuje obowiązki zarówno obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego. Realizuje obsługę prawną Klientów strategicznych Kancelarii, w tym kilku grup kapitałowych. Specjalizuje się nadto w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, występując jako pełnomocnik w znaczących procesach sądowych. Stale doradza Zarządom kilku kluczowych grup kapitałowych w Polsce.
Doradca b. Ministra Skarbu, świadczył stałą obsługę Biur Poselskich RP oraz Europarlamentu w zakresie prawa energetycznego oraz unijnego. Przewodniczący Rady Fundacji Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu, skupiającego ekspertów i menedżerów branży energetycznej. Członek rad nadzorczych, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. (2016-2017) oraz członek Rady Nadzorczej Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPolGaz SA (2015-2017).
Adwokat Krzysztof Radomski świadczy obsługę prawną również w języku angielskim.
Partner założyciel Kancelarii BHR.

error: Content is protected !!