Zespół

Radca prawny Michał Adamczyk

Radca prawny Michał Adamczyk ukończył w 2010 r. prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007-2008 był stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie w Tromsø w Norwegii. Odbywał aplikację adwokacką, w czasie której szczególnie praktykował w obszarze prawa karnego skarbowego i cywilnego. W 2015 r. złożył pozytywnie egzamin zawodowy. Od 2015 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu; wykonywał zawód w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, zaś w latach 2017-2018 zarządzał obszarem prawnym w jednym z oddziałów kluczowej spółki energetycznej w Polsce. Z BHR związany od grudnia 2018 r.

  Adwokat Monika Berestecka

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2003 – 2006 aplikowała w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu i złożyła egzamin zawodowy z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 r. uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu i w obszarze tej Izby nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata. W kadencjach 2010 – 2013 i 2013 - 2016 członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych Prawa i wolności człowieka prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Helsińską Fundację Praw Człowieka. W latach 2012 - 2013 odbyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Włada językiem angielskim.Obszar szczególnych zainteresowań zawodowych to prawo karne i prawo medyczne. Od 2012 r. aktywnie działa na rzecz ochrony zwierząt, jest wolontariuszem wrocławskiej fundacji Koci Zakątek.

   Adwokat Krystian Herbst

   Adwokat Krystian Herbst ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2000 roku. Przez okres 2 lat odbywał praktykę zawodową w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii prawnych, by w 2002 roku rozpocząć odbywanie aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, zakończoną egzaminem adwokackim w 2006 roku. Od 2009 roku Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
   Zakres prowadzonej pomocy prawnej, realizowanej przez Krystiana Herbsta, obejmuje przede wszystkim bieżące doradztwo z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i korporacyjnego. W ramach tych działań wyróżnić można konsultowanie z Klientami problematyki ze sfery prawa pracy, prawa administracyjnego, jak również reprezentowanie Klientów Kancelarii w licznych postępowaniach sądowych – tak przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Adwokat jest obrońcą w licznych procesach karnych i karno-skarbowych, oraz pełni funkcję pełnomocnika w wielu procesach cywilnych i administracyjnych.
   Z Kancelarią BHR związany od początków jej istnienia.

    Prawnik Bartosz Głuszczuk

    Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2018 r.; praca magisterska pt. Oszustwo asekuracyjne w przestępczości ubezpieczeniowej). W 2016 roku ukończył roczny, certyfikowany kurs Legal English in Practice organizowany w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz zdał prestiżowy, międzynarodowy egzamin TOLES HIGHER LEVEL (2017 r.; ocena: Excellent legal English skills). Zainteresowania zawodowe: prawo karne materialne, w szczególności prawo karne gospodarcze. Obecnie nabywa doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej korporacji, w tym dużych spółek i grup kapitałowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

     Adwokat Jaśmina Kapko

     Adwokat Jaśmina Kapko jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Nauk Społecznych (na kierunku socjologia) oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (na kierunku prawo). Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu pod patronatem wybitnego karnisty, adw. dr Jacka Kruka. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich specjalizujących się zarówno w zakresie prawa karnego i wykroczeń, jak i prawa cywilnego (w szczególności prawa rodzinnego i spadkowego).

     Od 2014 roku w ramach praktyki adwokackiej specjalizuje się w dziedzinie prawa procesowego, w zakresie szczególnie spraw karnych, wykroczeń, rodzinnych i spadkowych. Występuje w postępowaniach karnych, jako obrońca podejrzanego, oskarżonego, a także pełnomocnik pokrzywdzonego czy oskarżyciela posiłkowego / subsydiarnego. Reprezentuje osoby zatrzymane i aresztowane w sprawach toczących się przed organami ścigania. W zakresie spraw rodzinnych podejmuje się mediacji zwaśnionych stron, walczy o dobro dzieci w postępowaniach rodzinnych, reprezentuje strony w zakresie spraw o rozwód, alimenty, czy kontakty. Adwokat Jaśmina Kapko biegle posługuje się językiem angielskim, reprezentując interesy zagranicznych Klientów Firmy przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

      Monika Jastrzemska

      Magister inżynier, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w branży bankowej. Dołączyła do zespołu BHR w sierpniu 2012 r. i zajmuje się zarządzaniem sekretariatem Kancelarii, w szczególności organizacją spotkań z Klientami, kalendarzem rozpraw oraz sprawami administracyjnymi. Włada językiem angielskim i językiem niemieckim.

       Adwokat Karol Kaźmierczak

       Adwokat Karol Kaźmierczak został przyjęty do Izby Adwokackiej we Wrocławiu w 2013 r., absolwent stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Herberta Szurgacza, podjął problematykę pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych. Studiował również business management. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach prawnych i sądach. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze, prawo energetyczne i prawo pracy, nadto prawo karne oraz zagadnienia ubezpieczeń społecznych i podatków. Adwokat Karol Kaźmierczak odpowiedzialny jest również za prowadzenie procesów związanych z naruszeniami dóbr osobistych. Współpracuje z fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju w zakresie projektów propagujących wolność gospodarczą.
       Z Kancelarią BHR współpracuje od maja 2014 r. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

        Aplikant Radcowski Piotr Kliber

        Piotr Kliber ukończył z wyróżnieniem w 2014 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim broniąc pracy magisterskiej pt. "Status prawny skazanych na karę pozbawienia wolności w świetle standardów międzynarodowych".  W latach 2015-2017 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w szeregu wrocławskich kancelarii radców prawnych, adwokatów, notariuszy oraz w sądach. Posiada wieloletnią praktykę prowadzenia obsługi prawnej przedsiębiorstw energetycznych oraz spółek, funkcjonujących w ramach największych w Polsce grup kapitałowych. Ma również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw procesowych, w tym z zakresu prawa rodzinnego.

         Radca prawny Anna Kowalik

         Radca prawny Anna Kowalik ukończyła w 2009 r. prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2012 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2013 r. złożyła pozytywnie egzamin zawodowy na radcę prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Praktykę we wiodących wrocławskich kancelariach prawnych rozpoczęła w 2009 r. W pracy zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy, nadto w prawie ubezpieczeń. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych oraz świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych działających w różnych formach organizacyjno-prawnych.

          Jacek Radomski – Dyrektor Administracyjny

          Jacek Radomski zajmuje się wszelkimi aspektami funkcjonowania Kancelarii, które związane są z administrowaniem procesami i zadaniami realizowanymi przez zespoły prawnicze BHR. W szczególności w zakres obowiązków Dyr. Jacka Radomskiego jako informatyka z wieloletnim doświadczeniem należy zabezpieczanie strony IT Kancelarii, dbanie o bezpieczeństwo przechowywanych przez Kancelarię danych, jak również realizacja stałych kontaktów z Klientami Kancelarii w ramach prowadzonych stałych obsług ( w zakrsie wymiany koniecznych informacji itp.), obszar fakturowania i generowania dokumentacji BHR od strony rozliczeniowej, w tym opieka nad flotą pojazdów.

           Adwokat Bartosz Skowroński

           Adwokat Bartosz Skowroński, przyjęty do Izby Adwokackiej w Wałbrzychu w 2010r. Absolwent studiów prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008r. współpracujący z wrocławskimi kancelariami adwokackimi, świadcząc bezpośrednią obsługę prawną w głównej mierze z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym obsługę procesów sądowych. Specjalizuje się w prawie umów budowlanych, prawie zamówień publicznych oraz prawie autorskim, w tym w szczególności dotyczącym programów komputerowych i projektów z branży informatycznej. Z Kancelarią BHR współpracuje od września 2012 r. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

            Anna Siwkowska – radca prawny

            Radca prawny Anna Siwkowska ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie. Członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu od 2010 r., w 2013 r. zdała egzamin radcowski.
            Na co dzień wspiera przedsiębiorców w bieżących sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Od 2008 roku związana z branżą energetyczną. Doradzała m.in. w kwestiach związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i oddaniem do użytkowania inwestycji z dziedziny energetyki. Zaangażowana w realizację takich przedsięwzięć jak farmy wiatrowe, fotowoltaika, stacje elektroenergetyczne, linie napowietrzne najwyższych, wysokich i średnich napięć. Świadczy pomoc prawną w toku postępowań administracyjnych oraz w sprawach cywilnoprawnych związanych z realizacją powyższych inwestycji.
            Posiada doświadczenie w pracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

             Radca Prawny Małgorzata Trubisz

             Ukończyła w 2014r. prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2018r. złożyła pozytywnie egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wałbrzychu. Absolwentka studiów podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.Od 2013r. zdobywała praktykę z zakresu prawa gospodarczego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych w jednej z największych Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.W pracy zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym prawie zamówień publicznych. Włada językiem angielskim. Świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów instytucjonalnych i korporacyjnych. Z Kancelarią BHR związana od stycznia 2019r.