Prawo karne i karne skarbowe

Kancelaria BHR zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego i karnoskarbowego:

  • W postępowaniu przygotowawczym – w trakcie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez policję, prokuraturę i inne organy wymiaru sprawiedliwości, oraz w postępowaniu sądowym – obrona przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, nadto przed Sądem Najwyższym.
  • W postępowaniu wykonawczym – postępowania związane z odroczeniem wykonania kary, udzieleniem przerwy w karze lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbywania kary.
  • W ramach postępowania karnego reprezentujemy również Klientów występujących jako pokrzywdzeni / oskarżyciele posiłkowi, w tym również na etapie postępowania wykonawczego (między innymi w zakresie pomocy w wyegzekwowaniu kar nałożonych na skazanego). Pomoc w tym zakresie dotyczy tak osób fizycznych, jak i osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, niemniej mogących posiadań status pokrzywdzonego.