Prawo cywilne

  • Prowadzenie sporów z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności własności nieruchomości, w tym zniesienia współwłasności, służebności przesyłu, postępowań odszkodowawczych z tym związanych, ustalaniem wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu oraz negocjowaniem warunków ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości.
  • Prowadzenie spraw o zadośćuczynienie oraz spraw o odszkodowanie, w tym za szkody komunikacyjne.
  • Reprezentowanie Klientów w sporach przeciwko szpitalom i ich ubezpieczycielom, w tym w sprawach związanych z błędami w sztuce lekarskiej.
  • W ramach prawa rodzinnego prawnicy BHR doradzają i reprezentują Klientów w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty czy o sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej.
  • W ramach prawa spadkowego prawnicy BHR prowadzą sprawy w szczególności z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, niegodności dziedziczenia.
  • Zapewniamy również kompleksową obsługę Klientów w zakresie windykacji należności.