Współpraca

Podmioty, z którymi współpracuje Kancelaria:

Autorska Strefa Projektowa
doradztwo w sprawach budowlanych oraz projektowych.
www.a-zone.pl

Fundacja Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu
www.dise.org.pl