2015 10 22

Adwokat Sylwia Iwanicka

Adwokat Sylwia Iwanicka jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich specjalizujących się zarówno w zakresie prawa cywilnego (w szczególności prawa rodzinnego), jak również szeroko pojętego prawa karnego, we wszelkich jego dziedzinach.
Prowadzi praktykę ogólną i specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego. W przeważającej mierze świadczy pomoc prawną w sprawach karnych i karno-skarbowych. Występuje w ochronie praw podejrzanego, oskarżonego, a także pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego (jak i prywatnego) w postępowaniu karnym – dotyczy to zarówno obrony praw w postępowaniu przygotowawczym, jak i jurysdykcyjnym.
Adwokat Sylwia Iwanicka realizuje również swe obowiązki względem osób skazanych w postępowaniach wykonawczych. Pozostaje obrońcą i pełnomocnikiem Klientów zagranicznych, w zakresie spraw prowadzonych tak przed sądami powszechnymi, jak i urzędami – na terenie RP. Od 2013 roku Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od lipca 2015 roku Partner w Kancelarii BHR.