2016 11 14

Postępowania w interesie Skarbu Państwa

Kancelaria – jako podmiot wyspecjalizowany w wielowątkowych i kilkupłaszczyznowych postępowaniach karnych / karno-gospodarczych, posiadający w swym składzie adwokatów karnistów z wieloletnim stażem – od 2015 r. prowadzi kilka kluczowych z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej i Spółek Skarbu Państwa postępowań karnych, mających na celu ujawnienie i ściganie sprawców czynów skutkujących wielomilionowymi szkodami w mieniu w/w podmiotów. Postępowania te są w toku.