Partnerzy

Adwokat Sylwia Iwanicka

Adwokat Sylwia Iwanicka jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich specjalizujących się zarówno w zakresie prawa cywilnego (w szczególności prawa rodzinnego), jak również szeroko pojętego prawa karnego, we wszelkich jego dziedzinach.
Prowadzi praktykę ogólną i specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego. W przeważającej mierze świadczy pomoc prawną w sprawach karnych i karno-skarbowych. Występuje w ochronie praw podejrzanego, oskarżonego, a także pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego (jak i prywatnego) w postępowaniu karnym - dotyczy to zarówno obrony praw w postępowaniu przygotowawczym, jak i jurysdykcyjnym.
Adwokat Sylwia Iwanicka realizuje również swe obowiązki względem osób skazanych w postępowaniach wykonawczych. Pozostaje obrońcą i pełnomocnikiem Klientów zagranicznych, w zakresie spraw prowadzonych tak przed sądami powszechnymi, jak i urzędami – na terenie RP. Od 2013 roku Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od lipca 2015 roku Partner w Kancelarii BHR.

  Adwokat Krzysztof Radomski

  Adwokat Krzysztof Radomski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką w Jeleniogórsko - Wałbrzyskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożonym z wyróżnieniem egzaminem adwokackim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych kancelariach na terenie Dolnego Śląska.
  Krzysztof Radomski posiada doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności spółek kapitałowych. Świadczył również obsługę prawną na rzecz banków, zdobywając szerokie doświadczenie w zakresie prawa bankowego i gałęzi pokrewnych (prawa czekowego, wekslowego, papierów wartościowych). W latach 2007 - 2011 oraz 2015 – do dziś świadczy pomoc prawną na rzecz największych spółek energetycznych w kraju, swoje zaangażowanie zawodowe dedykując również na rzecz spółek z kapitałem zagranicznym. Partner jest pełnomocnikiem w licznych sprawach procesowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, specjalizując się w zakresie prawa kontraktów i prawa karnego. Specjalista w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek kapitałowych, w którym to zakresie realizuje obowiązki zarówno obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego. Realizuje obsługę prawną Klientów strategicznych Kancelarii, w tym kilku grup kapitałowych. Specjalizuje się nadto w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, występując jako pełnomocnik w znaczących procesach sądowych. Stale doradza Zarządom kilku kluczowych grup kapitałowych w Polsce.
  Doradca b. Ministra Skarbu, świadczył stałą obsługę Biur Poselskich RP oraz Europarlamentu w zakresie prawa energetycznego oraz unijnego. Przewodniczący Rady Fundacji Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu, skupiającego ekspertów i menedżerów branży energetycznej. Członek rad nadzorczych, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. (2016-2017) oraz członek Rady Nadzorczej Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPolGaz SA (2015-2017).
  Adwokat Krzysztof Radomski świadczy obsługę prawną również w języku angielskim.
  Partner założyciel Kancelarii BHR.