Klienci

Klientami Kancelarii są podmioty z sektora dużych, średnich jak i małych przedsiębiorstw – podmioty krajowe, oraz podmioty z kapitałem zagranicznym, prowadzące działalność:

  • w branży gazowniczej – w szczególności Kancelaria realizuje stałą pomoc prawną dla kluczowego polskiego dystrybutora gazowego;
  • w branży energetycznej – w szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną dla jednego z głównych podmiotów energetycznych w Polsce;
  • w branży chemicznej i nawozowej – Kancelaria pomaga w wybranych sprawach strategicznych dla kluczowego polskiego producenta nawozów sztucznych
  • w branży deweloperskiej, obsługując procesy deweloperskie na rzecz deweloperów, jak i wspomagając nabywców lokali w ramach umów deweloperskich (w tym także w ramach wieloletnich postępowań upadłościowych);
  • w branży eventowej (imprez masowych),
  • w branży leczniczo – uzdrowiskowej, w tym branży medycznej,
  • w branży kamieniarskiej (w tym produkcji i wydobycia złóż),
  • w branży finansowej i ubezpieczeniowej,
  • w branży produkcji na potrzeby procesów budowlanych,
  • w branży przemysłu elektronicznego,

Wśród Klientów Kancelarii były i są również jednostki samorządu terytorialnego oraz instytuty badawcze i naukowe.

Kancelaria prowadzi też sprawy indywidualne dla osób fizycznych, pomagając im w ramach spraw cywilnych, karnych, podatkowych oraz administracyjnych.