2016 12 07

Audyt w branży energetycznej

W 2016 r. Kancelaria przeprowadzała czynności audytorsko – analityczne w ramach kilku Raportów Otwarcia dla kluczowych podmiotów branży energetycznej, jak i spółek z branży turystyczno-uzdrowiskowej. Wszystkie przygotowane przez nas Raporty zostały przyjęte i zaakceptowane przez Klientów oraz stanowią podstawy do dalszych prac merytorycznych Zarządów owych Spółek.